Interaktivní učebnice

Nakladatelství Nová škola připravilo interaktivní učebnice pro práci na interaktivních tabulích, ale jejich využití je možné i bez ní. Základ tvoří tištěná verze, která je doplněna o interaktivní cvičení, fotografie, audio a video ukázky, mezipředmětové vazby, doplňkové informace a odkazy na webové stránky související s učivem. Každé balení obsahuje tištěnou učebnici, instalační DVD, návod na instalaci a používání interaktivní učebnice a přehledný leták se zobrazením možností práce s interaktivní učebnicí.

Interaktivní učebnice lze využít na naprosté většině interaktivních tabulí. Lze je využívat i bez interaktivní tabule – jen s pomocí počítače a projektoru.

Interaktivní učebnice jsou prodávány v tzv. multilicenci. To známená, že si je se získaným sériovým číslem můžete nainstalovat na neomezené množství počítačů ve škole a vyučující mají možnost si danou učebnici nainstalovat do svých domácích počítačů.

1. ročník dostupnost cena s DPH
n/a Matematika 1 vyjde v srpnu 5490 Kč
můj svět 1 Já a můj svět 1 – prvouka v prodeji 5490 Kč
listen and play Listen and play vyjde v srpnu 5490 Kč
slabikář Živá adeceda, Slabikář v prodeji 5490 Kč
2. ročník dostupnost cena s DPH
český jazyk 2 Český jazyk 2 vyjde v červnu 4990 Kč
čítanka 2 Čítanka 2 vyjde v červnu 3990 Kč
já a můj svět 2 Já a můj svět 2 – prvouka v prodeji 5490 Kč
3. ročník dostupnost cena s DPH
český jazyk 3 Český jazyk 3 vyjde v srpnu 4990 Kč
čítanka 3 Čítanka 3 vyjde v srpnu 3990 Kč
já a můj svět 3 Já a můj svět 3 – prvouka vyjde v srpnu 5490 Kč
4. ročník dostupnost cena s DPH
Přírodověda 4 Přírodověda 4 vyjde v srpnu 5490 Kč
Vlastivěda 4 Vlastivěda 4 – Česká republika vyjde v srpnu 3990 Kč
Vlastivěda 4 Vlastivěda 4 – Nejstarší dějiny vyjde v srpnu 3990 Kč
český jazyk 4 Český jazyk 4 vyjde v srpnu 4990 Kč
čítanka 4 Čítanka 4 vyjde v srpnu 3990 Kč
5. ročník dostupnost cena s DPH
český jazyk 5 Český jazyk 5 vyjde v srpnu 4990 Kč
čítanka 5 Čítanka 5 vyjde v srpnu 3990 Kč
6. ročník dostupnost cena s DPH
Přírodopis 6 Přírodopis 6, 1. díl – Obecný úvod v prodeji 3990 Kč
Přírodopis 6 Přírodopis 6, 2. díl – Bezobratlí živočichové v prodeji 3990 Kč
Dějepis 6 Dějepis 6 – Pravěk a starověk v prodeji 5490 Kč
Zeměpis 6 Zeměpis 6, 1. díl – Vstupte na planetu Zemi v prodeji 3990 Kč
Zeměpis 6 Zeměpis 6, 2. díl – Přírodní obraz země v prodeji 3990 Kč
obcanstvi6 Výchova k občanství 6 vyjde v červnu 5490 Kč
7. ročník dostupnost cena s DPH
Přírodopis 7 Přírodopis 7, 1. díl – Strunatci v prodeji 3990 Kč
Přírodopis 7 Přírodopis 7, 2. díl – Botanika v prodeji 3990 Kč
Dějepis 7 Dějepis 7 – Středověk, počátky novověku v prodeji 5490 Kč
Zeměpis 7 Zeměpis 7, 1. díl – Amerika, Afrika v prodeji 3990 Kč
Zeměpis 7 Zeměpis 7, 2. díl – Asie, Austrálie a Oceánie, Antarktida v prodeji 3990 Kč
obcanstvi7 Výchova k občanství 7 vyjde v srpnu 5490 Kč
8. ročník dostupnost cena s DPH
Přírodopis 8 Přírodopis 8 – Biologie člověka vyjde v březnu 5490 Kč
Dějepis 8 Dějepis 8 – Novověk v prodeji 5490 Kč
Zeměpis 8 Zeměpis 8, 1. díl – Evropa v prodeji 3990 Kč
Zeměpis 8 Zeměpis 8, 2. díl – Česká republika v prodeji 3990 Kč
Chemie 8 Chemie 8 vyjde v srpnu 5490 Kč
9. ročník dostupnost cena s DPH
n/a Přírodopis 9 – Geologie vyjde v prosinci 5490 Kč
n/a Dějepis 9 vyjde v prosinci 5490 Kč
n/a Zeměpis 9 – Lidé a hospodářství vyjde v srpnu 5490 Kč
© 2008 Interaktivní tabule | Do školy, učebny, prezentačních místností. Interaktivní tabule, výuka budoucnosti. | Vyrobilo: MFÁčko.cz | Mapa stránek