Interaktivní tabule je moderní technologie, která umožňuje uživatelům interagovat s digitálním obsahem na velké obrazovce pomocí dotykového pera nebo prstu. Tyto tabule se obvykle používají v učebnách, prezentacích, poradenských místnostech a jiných podobných prostředích, kde se vyžaduje vizuální prezentace a interakce s digitálním obsahem.

Interaktivní tabule fungují jako velké dotykové obrazovky, které umožňují uživatelům vytvářet a zobrazovat digitální obsah. Tabule se obvykle skládají z obrazovky, projektoru a počítače, který umožňuje uživatelům zobrazovat a interagovat s digitálním obsahem. Většina interaktivních tabulí také obsahuje software, který umožňuje uživatelům zapisovat poznámky, kreslit a psát na obrazovce, což může být velmi užitečné pro vzdělávací a prezentovací účely.

Mezi výhody interaktivních tabulí patří to, že umožňují lepší vizuální prezentaci a interakci s digitálním obsahem. Například v učebnách mohou učitelé používat interaktivní tabule k vytváření interaktivních prezentací, které umožňují žákům aktivně se zapojit do výuky. Učitelé mohou zobrazovat videa, obrázky, tabulky a další digitální obsah a žáci mohou reagovat na tento obsah pomocí dotykového pera nebo prstu.

Další výhodou interaktivních tabulí je to, že umožňují uživatelům ukládat a sdílet digitální obsah. To může být užitečné pro učitele, kteří chtějí ukládat své prezentace a sdílet je s ostatními učiteli nebo studenty. To také umožňuje studentům uložit si své poznámky a prezentace a později je znovu použít.

Interaktivní tabule se také často používají v obchodních prostředích, kde mohou být použity pro prezentace a výstavy. Výrobci mohou používat interaktivní tabule k prezentaci svých produktů a služeb a interakci s potenciálními zákazníky.