Dotykové interaktivní tabule

  • od

Snaha výrobců o co nejlepší ovladatelnost a uživatelskou přívětivost interaktivních tabulí je zcela patrná. Suverénně nejpříjemnějším ovládáním se mohou pyšnit dotykové interaktivní tabule. Jak již název napovídá, ovládání dotykových interaktivních tabulí je možné pouhým prstem, není tedy nutno používat žádný speciální stylus, ani nic podobného.

Možná vám připadá zcela bezvýznamné, zda interaktivní tabuli ovládáte pouze dotykem vaší ruky nebo v ruce držíte zmíněný stylus, ale můžete si být jisti, že ovládání pouhým dotykem vaší ruky vás naprosto nadchne a práce s dotykovou interaktivní tabulí vás bude opravdu bavit. Nemluvě o tom, že dotykové interaktivní tabule se těší značné oblibě například u žáků ve školách.

interaktivní tabule na stojanu

Dotykové interaktivní tabule mohou pracovat na principu hned několika fyzikálních jevů. Ve školních podmínkách jsou nejpoužívanější dotykové tabule pracující na principu měření odporu. Uvnitř tabule jsou dvě fólie, oddělené tenkou mezerou. Při stlačení určitého bodu dojde ke kontaktu obou fólií a na základě poměrů elektrických odporů vypočítá elektronika přesné místo dotyku.

Dalším typem jsou dotykové tabule využívající ultrazvukových vln. Vlnami je pokryta celá plocha desky a v případě přiložení prstu na povrch desky jsou tyto vlny prstem absorbovány a elektronika detekuje přesný bod dotyku. Tato technologie je využívána u menších zařízení (např. internetové kiosky), k instalaci ve školních podmínkách se nepoužívá.

Posledním typem dotykových interaktivních tabulí jsou kapacitní tabule. Základem kapacitní tabule je síť vodičů uvnitř tabule. Elektronika měří poměr proudů tekoucích přes odporovou vrstvu do země. K propojení tabule a země dojde při dotyku prstu uživatele tabule. Kapacitní tabule se pyšní nejvyšší odolností, ovšem ve velkých rozměrech se, zejména kvůli ceně, nevyrábějí.

Více informací naleznete zde.