V dnešní době se stále více škol rozhoduje pro využití moderních technologií ve výuce a jednou z nejpopulárnějších technologií je interaktivní tabule. Ta umožňuje využití digitálních nástrojů a aplikací při výuce, což může být pro studenty velkým přínosem. Při výběru interaktivní tabule pro školu je však třeba zvážit několik faktorů.

  1. Velikost a umístění Velikost interaktivní tabule by měla odpovídat velikosti místnosti, kde bude používána, aby bylo zajištěno optimální zobrazení. Také je důležité zohlednit umístění tabule v místnosti, aby bylo zajištěno dobré osvětlení a viditelnost pro všechny studenty.
  2. Funkce a vlastnosti Interaktivní tabule by měla obsahovat základní funkce, jako je psaní, kreslení a přehrávání videí. Kromě toho je důležité zvážit další funkce, jako například možnost využití více dotykových ploch nebo propojení s dalšími zařízeními.
  3. Cena Cena interaktivní tabule může být vysoká, ale je důležité zvážit návratnost investice. Interaktivní tabule může výrazně zlepšit výuku a zlepšit vztahy ve třídě, což může vést ke zlepšení výsledků studentů.

Jak zohlednit potřeby učitelů a studentů při výběru interaktivní tabule

  1. Potřeby učitelů Učitelé by měli mít možnost snadno vytvářet a přizpůsobovat obsah interaktivní tabule. To znamená, že interaktivní tabule by měla být snadno ovladatelná a intuitivní, aby učitelé mohli využít celý potenciál technologie.
  2. Potřeby studentů Interaktivní tabule by měla být dostupná pro všechny studenty a měla by umožnit interakci a spolupráci mezi nimi. Také by měla být přizpůsobena individuálním potřebám studentů, jako jsou různé jazykové úrovně nebo zrakové nebo sluchové vady.
  3. Podpora a školení Je důležité zohlednit také podporu a školení učitelů při použív

Jaké jsou možnosti ovládání interaktivní tabule?

Při výběru interaktivní tabule však může nastat otázka, jaké ovládání zvolit: prstem, perem nebo myší? Každá možnost má své výhody a nevýhody, a proto je důležité zvážit potřeby učitelů a studentů při výběru vhodného typu interaktivní tabule.

Ovládání prstem

Ovládání interaktivní tabule prstem je zcela přirozené a intuitivní a umožňuje rychlejší a snadnější ovládání tabule a umožňuje přímou interakci s obsahem na obrazovce. Je vhodné pro výuku v mateřských školách nebo prvních třídách základních škol, kde se učí základy psaní a čtení. Je však třeba mít na paměti, že ovládání prstem může být pro některé uživatele obtížné a méně přesné, zejména u větších interaktivních tabulí.

Abyste k olvádání interaktivní tabule mohli používat pouze prst, potřebujete buď dotykovou obrazovku, nebo speciální interaktivní set, který připojíte k počítači. Více informací o této technologii naleznete zde.

Ovládání perem

Ovládání interaktivní tabule pomocí pera umožňuje uživatelům přesnější a plynulejší ovládání než ovládání prstem. Při použití pera lze lépe ovládat jednotlivé prvky na obrazovce a snadno vytvářet různé druhy kreseb a značek. Ovládání perem je vhodné pro studenty a učitele, kteří pracují s komplexnějšími nástroji, jako jsou například matematické vzorce, chemické vzorce nebo jazykové výukové materiály. Ovládání perem však může vyžadovat určité zkušenosti a školení uživatelů, aby bylo plně využito jeho potenciálu.

Ovládání myší

Ovládání interaktivní tabule pomocí myši je další možností, která umožňuje uživatelům rychlé a přesné ovládání. Je to vhodná volba pro uživatele, kteří jsou zvyklí na práci s počítači a myší.