Využití a význam interaktivní tabule

  • od

Strmý vzestup popularity interaktivních tabulí lze pozorovat zejména ve školství. Již teď je jasné, že během několika málo let budou interaktivní tabule naprosto běžnou součástí drtivé většiny tuzemských škol, což zcela jistě povede ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky.

interaktivní tabule na stojanu

Interaktivní tabule totiž nabízí zcela nové možnosti, které tu v minulosti prostě a jednoduše nebyly.

Interaktivní tabule ve výuce

Učitelé mají možnost vyučovat pomocí speciální interaktivní učebnice, což je speciální výukový software, umožňující použití interaktivních materiálů, jako jsou například obrázky, video či audio, přímo ve výuce.

Kromě toho jsou interaktivní tabule často doplňovány o další interaktivní prvky, jako je například hlasovací zařízení. Pomocí hlasovacího zařízení lze velmi snadno a rychle zjistit, co z probrané látky si žáci zapamatovali.

K ovládání tabule z jakéhokoli místa v učebně slouží bezdrátový tablet. Pomocí tabletu je možné ovládat počítač podobným způsobem, jako je tomu u běžné počítačově myši. Pomocí tabletu spolu mohou spolupracovat také žáci.

interaktivní tabule na stojanu

Kromě školství najdou interaktivní tabule uplatnění také ve spoustě dalších oborů. Mohou být nepostradatelným pomocníkem při firemních prezentacích, nejrůznějších zasedáních výkonných orgánů či například při trénincích profesionálních sportovních týmů.

Využití interaktivních tabulí je zkrátka opravdu velmi pestré.