Nakladatelství Nová škola připravilo interaktivní učebnice pro práci na interaktivních tabulích, ale jejich využití je možné i bez ní. Základ tvoří tištěná verze, která je doplněna o interaktivní cvičení, fotografie, audio a video ukázky, mezipředmětové vazby, doplňkové informace a odkazy na webové stránky související s učivem. Každé balení obsahuje tištěnou učebnici, instalační DVD, návod na instalaci a používání interaktivní učebnice a přehledný leták se zobrazením možností práce s interaktivní učebnicí.

Interaktivní učebnice lze využít na naprosté většině interaktivních tabulí. Lze je využívat i bez interaktivní tabule – jen s pomocí počítače a projektoru.

Interaktivní učebnice jsou prodávány v tzv. multilicenci. To známená, že si je se získaným sériovým číslem můžete nainstalovat na neomezené množství počítačů ve škole a vyučující mají možnost si danou učebnici nainstalovat do svých domácích počítačů.

1. ročníkdostupnostcena s DPH
Matematika 1vyjde v srpnu5490 Kč
Já a můj svět 1 – prvoukav prodeji5490 Kč
Listen and playvyjde v srpnu5490 Kč
Živá adeceda, Slabikářv prodeji5490 Kč
2. ročníkdostupnostcena s DPH
Český jazyk 2vyjde v červnu4990 Kč
Čítanka 2vyjde v červnu3990 Kč
Já a můj svět 2 – prvoukav prodeji5490 Kč
3. ročníkdostupnostcena s DPH
Český jazyk 3vyjde v srpnu4990 Kč
Čítanka 3vyjde v srpnu3990 Kč
Já a můj svět 3 – prvoukavyjde v srpnu5490 Kč
4. ročníkdostupnostcena s DPH
Přírodověda 4vyjde v srpnu5490 Kč
Vlastivěda 4 – Česká republikavyjde v srpnu3990 Kč
Vlastivěda 4 – Nejstarší dějinyvyjde v srpnu3990 Kč
Český jazyk 4vyjde v srpnu4990 Kč
Čítanka 4vyjde v srpnu3990 Kč
5. ročníkdostupnostcena s DPH
Český jazyk 5vyjde v srpnu4990 Kč
Čítanka 5vyjde v srpnu3990 Kč
6. ročníkdostupnostcena s DPH
Přírodopis 6, 1. díl – Obecný úvodv prodeji3990 Kč
Přírodopis 6, 2. díl – Bezobratlí živočichovév prodeji3990 Kč
Dějepis 6 – Pravěk a starověkv prodeji5490 Kč
Zeměpis 6, 1. díl – Vstupte na planetu Zemiv prodeji3990 Kč
Zeměpis 6, 2. díl – Přírodní obraz zeměv prodeji3990 Kč
Výchova k občanství 6vyjde v červnu5490 Kč
7. ročníkdostupnostcena s DPH
Přírodopis 7, 1. díl – Strunatciv prodeji3990 Kč
Přírodopis 7, 2. díl – Botanikav prodeji3990 Kč
Dějepis 7 – Středověk, počátky novověkuv prodeji5490 Kč
Zeměpis 7, 1. díl – Amerika, Afrikav prodeji3990 Kč
Zeměpis 7, 2. díl – Asie, Austrálie a Oceánie, Antarktidav prodeji3990 Kč
Výchova k občanství 7vyjde v srpnu5490 Kč
8. ročníkdostupnostcena s DPH
Přírodopis 8 – Biologie člověkavyjde v březnu5490 Kč
Dějepis 8 – Novověkv prodeji5490 Kč
Zeměpis 8, 1. díl – Evropav prodeji3990 Kč
Zeměpis 8, 2. díl – Česká republikav prodeji3990 Kč
Chemie 8vyjde v srpnu5490 Kč
9. ročníkdostupnostcena s DPH
Přírodopis 9 – Geologievyjde v prosinci5490 Kč
Dějepis 9vyjde v prosinci5490 Kč
Zeměpis 9 – Lidé a hospodářstvívyjde v srpnu5490 Kč